Kurumsal > Kalite Politikası > 

Kalite Politikası 

 

Faaliyet gösterdiğimiz bağlantı elemanları sektöründe, "yurtiçi pazarda her zaman ilk başvurulan, yurtdışı pazarlarda da sürekli büyüyen bir tedarikçi olmak" ifadesiyle belirlediğimiz ana hedefimize ulaşmanın ilk şartının müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli olarak karşılanması olduğunun bilinciyle çalışırız.

 

Bu doğrultuda, kuruluşumuzun bağlamını oluşturan tüm iç ve dış hususları gözetir ve bunların gerektirdiği uygulanabilir tüm şartlara uygunluk sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için çalışanlarımızın etkin katılımlarını destekleriz. Bunun bir gereği olarak beklentilerini gözetir, kendilerini geliştirmeleri için olanak tanırız.

 

Sunduğumuz ürünlerin kalitesi üzerinde en belirleyici etken tedarikçilerimizdir. Dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırma ilkesi etrafında onlarla bütünleşmeyi hedefler ve iş ortağı olarak görürüz.

 

İş süreçlerimizin çıktılarının çevre üzerindeki etkisinin en alt düzeyde olması için çalışırız.

 

Faaliyetlerimizle ilgili yasal şartların gerektirdiği veya topluma dönük tüm bildirimlerde güvenilirlik ve zamanındalık esastır.

 

Kurulu bulunan Kalite Yönetim Sistemi'nin, yasal ve müşteri şartlarında, bağlamda ve paydaşların beklentilerinde oluşan değişikliklere bağlı olarak sürekli iyileştirileceğini taahhüt ederiz.